Komprimeringskontrol – essentiel ved byggeri af veje og bygninger

21 august 2023 Cathrine Poulsen

editorial

Inden byggeri af veje og bygninger kan påbegyndes er det vigtigt at sikre sig, at jordbunden er tilstrækkeligt komprimeret. Det gør man ved at udføre en komprimeringskontrol, som er en vigtig og essentiel del af byggeprocessen. En korrekt udført komprimeringskontrol sikrer, at byggeriet ikke udvikler sig til at blive farligt og potentielt ødelæggende for infrastruktur og mennesker.

Hvad er en komprimeringskontrol?

En komprimeringskontrol er en måling af jordbundens tæthed. Når der skal bygges på jord, skal man først sikre, at denne jord er tilstrækkeligt tæt, eller komprimeret, til at kunne bære bygningsværket. Hvis jorden ikke er tilstrækkeligt tæt, vil jorden kunne give efter for vægten af byggeriet, hvilket resulterer i svigtende bygninger og veje.

For at udføre en komprimeringskontrol, placeres en tung og flad metalplade på jorden, og herpå påføres et standardiseret tryk gennem en række op til 25 gentagelser. Resultatet af målingen viser, om jordens tæthed er tilstrækkelig eller ej, og dermed om man kan gå videre med byggeriet.

Hvorfor er en komprimeringskontrol vigtig?

Som tidligere nævnt er en korrekt udført komprimeringskontrol afgørende for at sikre, at byggeriet ikke ender i katastrofe. Hvis der ikke foretages en komprimeringskontrol, risikerer man, at byggeprojektet hviler på en ikke-tilstrækkeligt komprimeret jordbund, som med tiden vil kunne synke, og ødelægge det byggede.

En effektiv komprimeringskontrol kan sikre bygningens levetid og økonomiske værdi, samtidig med, at det kan sikre menneskeliv og skåne naturen, da revner og synker i bygninger kan skabe lokale miljøproblemer.

Hvem bør udføre en komprimeringskontrol?

En komprimeringskontrol bør altid udføres af professionelle, som besidder de nødvendige kompetencer og har adgang til kalibreret udstyr. Ved hjælp af avancerede teknikker og moderne måleinstrumenter kan det sikres, at jorden er tilstrækkeligt tæt, inden byggeriet påbegyndes.

Før man går videre med byggeriet, skal komprimeringskontrollen dokumenteres og et evt. synliggjort behov for jordforstærkning og stabilisering skal noteres. På denne måde kan man sikre sig, at jorden er klar til at modtage byggeriet, og at det vil kunne modstå de krav, byggeriet måtte stille.

KomprimeringskontrolEn korrekt udført komprimeringskontrol er en vigtig del af byggeprocessen og kan spare ejerne af bygningen og skatteyderne enorme omkostninger og følger i fremtiden. En professional udført komprimeringskontrol kan give bedre sikkerhed omkring bygningens bæreevne, reducere risikoen for synker og tilstoppede rør, besøgte kryberum og afværge revnedannelser i væggene i fremtiden. Som bygherre er det derfor vigtigt at sørge for, at der er taget højde for komprimeringskontrollen, og der ikke er kvælende omkostninger, der vil kunne lægge en dæmper på drømmen om et vellykket byggeri.

Flere Nyheder